Digihelp och Lindesbergs kommun utvecklar företagen på landsbygden!

27 okt 2022
Digihelp och Lindesbergs kommun utvecklar landsbygden!

Spännande diskussioner om metod och arbetssätt i projektet Mikro och småföretagens digitala resa.

Kul att tillsammans med Lindesbergs kommun framöver få bidra i en behovsanalys av mindre företag på landsbygderna i Lindesberg!

Fler händelser