Använd AI till din fördel – ChatGTP är ett nytt verktyg

04 mar 2023
Chat_GTP

Vad är ChatGPT?

ChatGPT är en chatbot-teknologi utvecklad av OpenAI. Den är tränad med ett avancerat maskininlärningsalgoritm som gör att den kan generera naturligt ljudande och relevanta svar på frågor och samtal. Det som gör ChatGPT unikt är att det är en så kallad GPT-3-modell, vilket betyder att den är tränad på en stor mängd textdata från olika källor, vilket gör att den är mycket kapabel när det gäller att förstå och svara på frågor om många olika ämnen.

Hur kan ChatGPT användas?

ChatGPT kan användas på många olika sätt. Till exempel kan den användas som en chatbot på en hemsida eller i en app, så att användare kan ställa frågor och få snabba och relevanta svar. Den kan också användas inom kundservice, så att människor kan få hjälp med sina frågor och problem direkt via chatt. ChatGPT kan också användas för att generera innehåll, till exempel artiklar eller blogginlägg, så att du slipper göra allt skrivande manuellt.

Varför ska man ha koll på ChatGPT?

Det finns många skäl till varför du ska kolla på ChatGPT. För det första är det en mycket kraftfull teknologi som kan hjälpa till att göra olika typer av verksamheter mer effektiva och användarvänliga. För det andra är ChatGPT mycket flexibelt och kan anpassas till många olika typer av verksamheter och behov. För det tredje är det en teknologi som kontinuerligt utvecklas och förbättras, så det är viktigt att hålla sig uppdaterad om vad den kan göra.

Vad kan den användas till mer?

För att ta reda på det så ställde jag några frågor om vilka tillverkningsföretag som finns i Eskilstuna. ChatGPT samlar informationen och presenterar den till exempel så här. Det går enkelt att skapa ett eget konto och börja med att testa vad som är möjligt. Den text som beskrivs här har ChatGTP genererat själv. Om tekniken används i gott syfte så kan det underlätta vår vardag.

Se exempel i bilden på verktyget

Fler händelser