Vi utforskar era möjligheter

Verksamhetsanalys

Allt börjar med en bra verksamhetsanalys

Ingen fråga är för dum för att ställa om hur ni kan förbättra era IT-system och processer så att de arbetar tillsammans. Frigör er tid så att ni kan fokusera på det ni är bra på och ta ert företag till nya höjder.

Vi börjar med att göra en verksamhetsanalys, dvs en kartläggning av ert företags nuvarande situation för att identifiera affärsbehov och affärsproblem i form av en nulägesanalys. Tillsammans går vi igenom era processer, organisationsstrukturer och strategier för att se om vi kan hitta ett bättre och smartare sätt för ert företag att arbeta. Analysen innefattar även en belysning av befintliga system och IT-lösningar. Verksamhetsanalysen ska ge svar på hur vi kan effektivisera ert företags verksamhet samt upptäcka outnyttjad potential.

Ny teknik finns som gör att ex. ert affärssystem kanske behöver uppdateras, kommunikation mellan system behövs för att få ut maximal data ur era system. Vi kan även automatisera befintliga processer för en minskad manuell hantering.

 

Vad är en verksamhetsanalys?

När vi gör en verksamhetsanalys kombinerar vi kundens verksamhetskunskap med vår kompetens inom IT-system och affärsprocesser som vi skaffat oss från olika branscher. Uppdragets output är en rapport med slutsatser från analysen och förslag på hur verksamhet och affärsprocesser kan utvecklas för att långsiktigt optimera affärsnyttan för ert företag.

Frågeställningar
 • Krånglar ert företags IT-system?
 • Kan det finnas IT-lösningar för att lösa era problem?
 • Är ni osäkra på om digitalisering passar ert företag?
 • Kan ni delegera eller automatisera administrativt arbete?

Begär offert

Hur vi jobbar

Digihelp AB använder en unik analysmetod genom sin it- och ekonomiexpertis. När ni anlitar Digihelp AB börjar vi med att göra en noggrann analys av ert företagsbehov genom att intervjua chefer och medarbetare. Vi går genom ert företagsbehov och krav på IT lösningar. Vi levererar en IT lösning som passar just ert företag. Vi dokumenterar och ger feedback till ert företag. Genomförda uppdrag i olika branscher i Sverige har gett många nöjda kunder

Lär känna Digihelp

Ulrika Andreasen som äger Digihelp AB största passion är att utveckla ert företag/organisation så att den blir effektivare genom användning av digitala verktyg. Hon arbetar med att hjälpa både företag inom privat och offentlig sektor med komplexa IT leveranser. Digihelp startades för att hjälpa företag och organisationer med digitala tjänster i världsklass. Ulrika har tidigare drivit bokföringsbyrån Din Ekonomikonsult i Värmland.

Ulrika Andreasen
Grundare Digihelp

070 – 636 68 14

ulrika@digihelp.se

Erfarenhet
 • Ansvarat och infört nya IT- systemlösningar på ett flertal större företag och organisationer
 • 20+ år i ledande befattningar på större företag och inom offentlig sektor
 • Kombinerar it – ekonomi så ni får den bästa digitaliseringshjälpen
 • Är certifierad inom Robotic process automation (RPA)
 • Är certifierad inom ISO 27000, 9001, 14000 IT-säkerhet, kvalitet och miljö
 • Ekonomisystem – Raindance – Agresso -Fortnox – Visma, X-or Compact – Softone
 • Affärssystem – SAP – Infor M3 – Scala – Baan – Mapaz- Heroma LPS – Saba – InfoCaption – Tilda
 • Business Intelligence (BI) – Click-View BI – Cognos – Power BI – Insight budget & forecast – BI – SAP
 • Programmering – C#, SQL – ASP.NET- Java Script – HTML5 – ADO.NET Entity Framwork – Angular – Github – CSS

Bakgrund
Systemvetare och Civilekonom