Ta klivet in i framtiden med digitalisering och agila arbetssätt

Digitalisering

Hur kan ert företag arbeta mer med digitalisering och smart programvara?

Att digitalisera är ett enkelt beslut. Men hur och i vilken ordning? Vilken teknik fungerar bäst för er? Hur gör ni det både kostnadseffektivt och utvecklar affären? Och hur får ni med er alla intressenter?

I en värld som är alltmer digitaliserad är det mer aktuellt än någonsin att utnyttja sina konkurrensfördelar med hjälp av IT-baserade lösningar. Genom våra vedertagna metoder i kombination med vår expertiskomptens ökar vi er konkurrenskraft och sparar kostnader och tid. Utforma en digital strategi och jobba agilt för att ert företag ska tas till nästa nivå av digital närvaro.

 

Vilket system passar för er digitaliseringsprocess?

Befintliga IT systemlösningar och processer tenderar att inte ”prata” med varandra vilket ger stort manuellt arbete, frustration och ofta uppstår även fel. Det finns en lösning som passar just ert företag bäst. Våra lösningar handlar inte om någon specifik programvara eller system. Vi är experter på flertalet olika system och programvaror och anpassar vårt erbjudande efter er verksamhet. Det kan handla om att börja jobba i molnet och enkelt dela filer och chatta mellan medarbetare. Eller mer grundläggande lösningar som att till fullo använda Microsoft 365 eller börja jobba med videomöten. Men det kan också handla om mer avancerade lösningar som att bygga ett orderhanteringssystem, affärssystem eller att automatisera era faktureringsprocesser. Vad vi på Digihelp hjälper er med, är helt anpassat efter era specifika behov!

Det behöver varken vara krångligt, dyrt eller ta så mycket av er tid i anspråk.
Utöver implementering av lösningarna så står Digihelp för löpande utbildning och support under första perioden, så alla medarbetare till fullo känner sig bekväma och trygga i de nya arbetssätten och systemen.

Våra tips för att lyckas med digitalisering »

Frågeställningar
 • Tror ni att ert företag skulle ha nytta av en ökad digitalisering i en större andel av områden?
 • Skapar ert nuvarande IT-system problem vid digitalisering?
 • Upplevs digitalisering som något jobbigt att ta tag i?

Begär offert

Hur vi jobbar

Digihelp AB använder en unik analysmetod genom sin it- och ekonomiexpertis. När ni anlitar Digihelp AB börjar vi med att göra en noggrann analys av ditt företagsbehov genom att intervjua chefer och medarbetare. Vi går genom era företagsbehov och krav på IT lösningar. Vi levererar en IT lösning som passar just ert företag. Vi dokumenterar och ger feedback till ert företag. Genomförda uppdrag i olika branscher i Sverige har gett många nöjda kunder

Lär känna Digihelp

Ulrika Andreasen som äger Digihelp AB största passion är att utveckla ert företag/organisation så att den blir effektivare genom användning av digitala verktyg. Hon arbetar med att hjälpa både företag inom privat och offentlig sektor med komplexa IT leveranser. Digihelp startades för att hjälpa företag och organisationer med digitala tjänster i världsklass. Ulrika har tidigare drivit bokföringsbyrån Din Ekonomikonsult i Värmland.

Ulrika Andreasen
Grundare Digihelp

070 – 636 68 14

ulrika@digihelp.se

Erfarenhet
 • Ansvarat och infört nya IT- systemlösningar på ett flertal större företag och organisationer
 • 20+ år i ledande befattningar på större företag och inom offentlig sektor
 • Kombinerar it – ekonomi så ni får den bästa digitaliseringshjälpen
 • Är certifierad inom Robotic process automation (RPA)
 • Är certifierad inom ISO 27000, 9001, 14000 IT-säkerhet, kvalitet och miljö
 • Ekonomisystem – Raindance – Agresso -Fortnox – Visma, X-or Compact – Softone
 • Affärssystem – SAP – Infor M3 – Scala – Baan – Mapaz- Heroma LPS – Saba – InfoCaption – Tilda
 • Business Intelligence (BI) – Click-View BI – Cognos – Power BI – Insight budget & forecast – BI – SAP
 • Programmering – C#, SQL – ASP.NET- Java Script – HTML5 – ADO.NET Entity Framwork – Angular – Github – CSS

Bakgrund
Systemvetare och Civilekonom