Samarbete på grannskapskontor i Ramsberg

02 apr 2024
Digihelp och Lindesbergs kommun utvecklar landsbygden!

Här berättar Ulrika Andreasen om projektet som finansernas av Europeiska Jordbruksfonden, Tillväxtverket och Region Örebro län. Det ska vara attraktivt att leva och bo på landsbygden i Lindesbergs kommun.

Mikro och småföretagens digitala resa

Nu startar vi upp sista delen av mikro och småföretagens digitala resa med skapa ett grannskapskontor i Ramberg, i Lindesbergs kommun. Målet är en större samverkan för företagare och boende i Ramsberg med en plats att jobba på. När du pendlar och vill kunna jobba hemifrån delar av veckan så ska det finnas en plats att gå till.

Sammanfattningsvis ska det vara bra förutsättningar för företagarna även om du bor på landsbygden.

Jag är otrolig glad över att få arbeta i projektet Mikro och småföretagens digitala resa med Daniel Fagerlund och Martina Björk, Karin Rydberg och Charlotte Hansson. De är otroligt kompetenta, engagerade och härliga personer. Alla jobbar på samma sätt för en levande och attraktiv  landsbygd.

Projektets mål är att accelerera digitaliseringstakten i små företag och att se till att skapa förutsättningar för företag att växa på landsbygden i Lindesbergs kommun.

Sammanfattningsvis fokuserar vi på:

Det ska vara attraktivt och fördelaktigt att leva och bo på landsbygden i Lindesbergs kommun
Ta fram en hållbar affärsmodell för driften av ett grannskapskontor
Möjliggöra ett  coworking ställe för företagare, distansarbetare & en samlingsplats för de som bor i Ramsberg.

Projektet har drivits för att förbättra möjligheterna för företagen i Lindesbergs kommun med avseende på digitalisering. Efter projektets gång har kommunen fått en större förståelse för vad företagen i kommunen behöver för stöd i form av

https://digihelp.se/tjanster/digitalisering/

Kommunen driver samtidigt på utbyggnaden av fiber för hela landsbygden. Sammantaget så arbetar man aktivt att förbättra villkoren för företagen i kommunen.

Till slut vill jag säga att det är ett mycket roligt projekt som jag är stolt att vara en del av.

Avslutningsvis behöver du hjälp i ditt projekt så är det bara att kontakta mig.

digitalisering digital digitaliseringlandsbygden strategi

Fler händelser