Nyttja kraften i digitaliseringen, bli mer effektiv och automatiserad!

15 okt 2023
Digitalisering

Vad är digitalisering och vad kan den användas till?

Digitalisering refererar till processen att omvandla analoga data, processer eller system till digitala format.
Det innebär att man tar information eller processer som tidigare var i fysisk eller analog form och konverterar dem till digitala data.

Digitalisering är en viktig komponent i övergången till den digitala eran och har en bred tillämpning inom olika områden, inklusive affärsvärlden, utbildning, hälso- och sjukvård, arkivering och många andra områden. Med andra ord så underlättas vår vardag med enkla smarta IT-lösningar.

Sammanfattning och vad det innebär

1. Skanning av pappersdokument: Genom att skanna fysiska pappersdokument och omvandla dem till digitala filer kan organisationer spara plats, förbättra åtkomlighet och göra det enklare att söka efter och dela information.

2. Digital fotografering: Genom att använda digitala kameror istället för filmkameror har fotografi blivit digitaliserat. Det gör det möjligt att omedelbart visa, redigera och dela bilder elektroniskt.

3. E-böcker: Tryckta böcker har blivit digitaliserade till e-böcker som kan läsas på elektroniska enheter som surfplattor och e-läsare. Vill du ha min digitala e-bok med 5 smarta IT-verktyg är det bara att skriva så skickar jag den.

4. Digitala musik- och videoströmningstjänster: Musik och filmer som tidigare distribuerades på fysiska skivor eller band har blivit digitaliserade och kan strömmas över internet.

5. Elektronisk medicinsk journal: Fysiska medicinska journaler har digitaliserats för att underlätta för hälso- och sjukvårdsanläggningar att hantera och dela patientinformation.

6. Digitala företagsprocesser: Många organisationer digitaliserar sina interna processer, som fakturering, lagerhantering och kundtjänst, för att öka effektiviteten och minska manuell arbetsbelastning.

Avslutningsvis finns det ett flertal områden som kan effektiviseras, automatiseras för att spara tid och pengar! Anledningen är att underlätta för dina kunder och medarbetare med nya smarta digitala IT verktyg.

Skillnaden mellan digitisering och digitalisering?

Digitalisering är en grundläggande steg för att möjliggöra andra digitala initiativ och transformationer. Genom att konvertera information och processer till digital form kan organisationer dra nytta av digital teknik, inklusive dataanalys, automatisering och molntjänster, för att förbättra effektiviteten, spara tid och minska kostnader.

Nedan beskrivs skillnaden av ordens betydelse

1. Digitisering

• Digitisering refererar till processen att konvertera analoga objekt eller data till digitala format. Det innebär att man tar något som är i fysisk eller analog form och omvandlar det till en digital representation.

• Exempel på digitisering inkluderar att skanna en pappersbok till en digital PDF-fil eller att konvertera analogt ljud (till exempel vinylskivor) till digitala ljudfiler (till exempel MP3).

• Digitisering är ofta en enkel överföring från analogt till digitalt, och det är ett viktigt steg för att säkerställa långsiktig bevaring och hantering av information.’

2. Digitalisering

• Termen digitalisering är en bredare term som inte bara handlar om att omvandla analogt till digitalt, utan involverar också användningen och integrationen av digital teknik och processer i olika aspekter av verksamhet eller samhälle.

• Begreppet digitalisering inkluderar omvandling av processer, användning av digitala verktyg och teknik för att förbättra effektiviteten, och övergången till digitala affärsmodeller.

• Ordet digitalisering är kopplat till affärsstrategi och den övergripande transformationen av en organisation för att dra nytta av digital teknik och förändra hur den fungerar.

Sammanfattningsvis kan man säga att digitisering handlar om att konvertera från analogt till digitalt, medan digitalisering omfattar bredare aspekter av att anpassa och förändra verksamheten i enlighet med digitala tekniker och möjligheter. Båda begreppen är relevanta i den digitala eran och används i olika sammanhang.

https://digihelp.se/tjanster/digitalisering/

Vad betyder digitalisering?

Begreppet täcker flera typer av användning och dess effekter för en lättare och effektivare vardag

Några exempel områden:

 • Att uppgradera en affärsmodell genom digitalisering är vanligt. Målet med en sådan process är att dra nytta av adderade värden genom införandet av ny teknik vilket leder till nya insikter och en tydligare affärsmodell.
 • Digital teknik används också för att förbättra industriella processer. Det är kanske den här typen av användning som har den mest uppenbara, positiva effekten. Det bidrar till energibesparingar, ger produkter av högre kvalitet och mycket mer.
 • Digitalisering har lett till stora förbättringar inom kommunikations- och informationsteknik som i sin tur har förändrat hela vår värld.
 • Digitisering och digitaliseringen av allt som lämpar sig för denna process, i det dagliga livet, som ger oss en smidigare vardag.
 • Digitalisering kan också syfta till processen av att omsätta analog information till 1:or och 0:or. Som tidigare nämnt kallas denna process för digitisering, men vissa blandar alltså ihop dessa två begrepp.

Resultatet av att använda rätt teknik blir att ditt företag kan nyttja rätt teknik, bli mer effektiv och automatisering gör att repetitiva arbetsuppgifter kan tas bort och medarbetare kan ge bättre kundservice.

Fördelar med digitalisering inom organisationer och företag?

Det är en process där digital teknik och digitala metoder används för att omvandla verksamheten och dess processer.

Syftet med digitalisering är att förbättra effektivitet, öka konkurrenskraft och möta förändrade kundbehov i den digitala eran.

Här är några viktiga aspekter av digitalisering inom organisationer och företag:

1. Digitala processer: Digitalisering innebär att omvandla manuella eller analoga processer till digitala, automatiserade processer. Det kan inkludera automatisering av arbetsflöden, digitala formulär, och användning av molntjänster för att förbättra datahantering och delning.

2. Datahantering och analys: En viktig del av digitalisering är att samla in och analysera data för att fatta datadrivna beslut. Organisationer kan använda avancerad analys och maskininlärning för att dra insikter från sina data och förbättra sin verksamhet.

3. Digital kundupplevelse: Många företag satsar på att förbättra kundupplevelsen genom digitalisering. Det inkluderar att erbjuda onlineköp, använda sociala medier för att engagera kunder, och skapa appar eller digitala plattformar för att underlätta kommunikationen med kunder.

4. Digital produktutveckling: Företag använder digitala verktyg och tekniker för att utveckla och förbättra sina produkter och tjänster. Det kan inkludera prototyper, digital design och snabb iteration.

5. IoT (Internet of Things): Många organisationer använder IoT-enheter för att samla in data från fysiska objekt och använda den informationen för att förbättra övervakning, underhåll och effektivitet.

6. Säkerhet och integritet: Digitalisering medför ökade risker gällande data- och IT-säkerhet. Organisationer måste investera i säkerhetslösningar och policyer för att skydda sina digitala tillgångar och kunders integritet.

Mot bakgrund av It-säkerhet stora betydelse har jag i nedanstående länk samlat tips på vad en företagare bör tänka på för att förbättra sin IT säkerhet.

https://digihelp.se/tips-om-it-sakerhet/

Andra områden som använder digital teknik på linkande sätt

7. Molntjänster: Användning av molntjänster som infrastruktur, programvara och plattformar är vanligt inom digitalisering. Molntjänster möjliggör skalbarhet, kostnadsbesparingar och flexibilitet.

8. Utbildning och kompetensutveckling: Eftersom digitaliseringen snabbt förändrar arbetsmiljön krävs kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling av personalen för att hålla sig ajour med de senaste digitala verktygen och metoder.

9. Digital strategi: Organisationer bör utveckla en tydlig digital strategi som definierar deras mål och vägen för digitalisering. Det är viktigt att ledningen engagerar sig i denna process för att skapa en organisation som är redo för digital transformation.

10. Förändringshantering: Implementering av digitalisering kräver ofta en omfattande förändring inom organisationen. Därför är det viktigt att ha en strategi för förändringshantering och kommunicera tydligt med medarbetarna.

Digitalisering är en kontinuerlig process och kräver att organisationer anpassar sig till förändringar i den digitala miljön. Genom att framgångsrikt genomföra digitalisering kan organisationer bli mer konkurrenskraftiga, bättre förstå sina kunder och möta de ständigt växande kraven i den digitala eran.

För att avsluta så är det bättre att börja i liten skala för att bli mer digital och sedan bygga vidare. Det gör att ni bygger intern kunskap inom företaget och att använder tekniken till er fördel.

För och nackdelar med digitalisering för ditt företag eller organisation!

Digitalisering har många fördelar och kan bidra till ökad effektivitet och innovation, men den medför också utmaningar och nackdelar. Här är några för- och nackdelar med digitalisering. Målsättningen är att du ska identifiera dem och ta med dem i din analys.

Fördelar med digitalisering:

1. Ökad effektivitet: Digitalisering automatiserar processer och minskar manuellt arbete, vilket kan resultera i snabbare och mer effektiva arbetsflöden.

2. Bättre tillgänglighet av information: Digitala data och dokument kan vara tillgängliga när som helst och var som helst, vilket ökar tillgängligheten av information och underlättar delning.

3. Bättre kundupplevelse: Digitalisering kan förbättra kundtjänst och kundinteraktion genom snabbare svar och tillgänglighet via digitala kanaler.

4. Innovationsmöjligheter: Digitalisering skapar möjligheter för innovation genom användning av dataanalys, artificiell intelligens och andra avancerade tekniker.

5. Kostnadsbesparingar: Digitalisering kan minska kostnader genom att eliminera pappersbaserade processer, minska behovet av fysiska lager och möjliggöra fjärrarbete.

6. Skalbarhet: Digitala lösningar är ofta skalbara och kan anpassas till olika behov och storlekar på organisationer.

7. Snabbare beslutsfattande: Tillgång till realtidsdata möjliggör snabbare beslutsfattande och respons på förändringar.

Följden blir en lättare vardag för både era kunder och anställda genom att ni använder mera effektiva och automatiserade processer och flöden i ert företag.

Risker med digitalisering:

Viktiga aspekter att beakta inför företagets digitalisering och hur vi minskar dem på bäst sätt

1. Säkerhetsrisker: Digitalisering medför ökad risk för cyberattacker, dataintrång och informationsläckor. Det kräver betydande ansträngningar för att säkerställa data- och IT-säkerhet.

2. Kostnader: Att införa digitala lösningar och upprätthålla dem kan vara kostsamt. Initiala investeringar i teknik och utbildning kan vara höga.

3. Teknikkomplexitet: Digitalisering kan vara komplicerad och kräver ofta specialiserad teknisk kompetens och resurser för att hantera och underhålla.

4. Arbetslöshet: Automatisering och digitalisering av vissa uppgifter kan leda till arbetslöshet i vissa branscher, särskilt för arbetstillfällen som kan automatiseras.

5. Digital klyfta: Inte alla har tillgång till digital teknik eller kompetens. Digitaliseringen kan leda till en ökande klyfta mellan de som är digitalt kunniga och de som inte är det.

6. Dataskyddsfrågor: Frågor om integritet och dataskydd blir allt viktigare med ökad digitalisering. Organisationer måste hantera data i enlighet med lagstiftning och kundförväntningar.

7. Beroende av teknik: Organisationer kan bli sårbara om de är för beroende av teknik och om systemen stöter på problem.
Sammanfattningsvis är digitalisering en komplex process som innebär många fördelar, men den kräver noggrann planering, hantering av risker och anpassning till en föränderlig teknisk miljö för att maximera dess fördelar och minimera dess nackdelar.

Det är viktigt att en organisation utvärderar sina specifika behov och förutsättningar innan man omfamnar digitalisering för att välja den lösning som passar just ert företags eller organisations behov bäst!

Det kan vara en fördel att anlita en teknisk kunnig IT-person som hjälper ditt företag med kravställning av ert nya IT-system för att undvika att välja fel och säkerställa bästa IT-lösning för ditt företag

Vad är skillnaden mellan digital transformation och digitalisering?

Här är skillnaden mellan dessa två metoder som sammanfattas nedan.

1. Digitalisering:

 • Digitalisering handlar om att konvertera analoga processer, system och information till digitala format. Det innebär att man tar något som tidigare var fysiskt eller analogt och omvandlar det till digitala data.
 • Exempel på digitalisering inkluderar att skanna pappersdokument till digitala filer, byta från fysiska pappershandlingar till digitala dokument eller att skapa digitala kataloger istället för tryckta broschyrer.
 • Målet med digitalisering är oftast att göra information och processer mer tillgängliga och enklare att hantera.

2. Digital transformation:

 • Digital transformation är en mer omfattande strategisk förändring av en organisation. Det innebär att man inte bara digitaliserar befintliga processer, utan omvandlar hela affärsmodellen och sättet man bedriver verksamheten på.
 • Digital transformation innebär att man utnyttjar de senaste teknologiska framstegen för att förnya och förbättra verksamheten. Det kan involvera att utveckla nya produkter och tjänster, omdefiniera kundupplevelsen, förbättra interna processer och mycket mer.
 • Målet med digital transformation är att vara konkurrenskraftig i den digitala eran och möta de förändrade behoven hos kunder och marknader.

Sammanfattningsvis handlar digitalisering om att göra befintliga processer och information digitala, medan digital transformation handlar om att omvandla hela organisationen för att dra nytta av digital teknik och förändra sättet man driver sin verksamhet på. Båda är viktiga i dagens digitala värld, men de har olika omfattning och syften.

Viktigt att inse för att dra fördel av digitalisering så behöver ditt företag ha med medarbetaren på resan så att de inser värdet av kraften i er digitala investering.

Olika typer av utmaningar med digital transformation

Utmaningarna med digital transformation för de flesta organisationer:

 • Komplexiteten i att implementera en helt ny teknik.
 • Brist på resurser när det kommer till kvalificerade IT-tekniker och utbildade.
 • Tryggheten i redan befintlig teknik. Om någonting fungerar som det är – varför ändra på det?
 • Bristande kompetens hos den befintliga personalstyrkan.
 • Att utöka personalstyrkan för att klara av att ta sig an utmaningarna med digitaliseringen.
 • Införandet av nya och cirkulära affärsmodeller.
 • Förnyat fokus på ekologisk och social hållbarhet.
 • Övergången till en digital ekonomi och att skapa förtroende kring denna.
 • Att anpassa sig till verkligheten i en digitaliserad ekonomi med till exempel decentraliserat samarbete, sammansmältningen av det digitala och det fysiska och samtidigt stärka individen.

Det är viktigt att det finns utmaningar och att beakta dessa om ditt företag vill satsa på ny digital teknik. Det är bättre att ta hjälp om företaget inte har intern kompetens. För SME företag finns digitaliserings checkar som du kan få hjälp med upp till 50% av kostnaden mellan 100 000 kr och upp till 500 000 kr för att anlita extern IT-kompetens. Det underlättar för ditt företag.

ttps://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/sokfinansiering/omvaraolikastod/foretagsstod/affarsutvecklingscheckar/digitaliseringscheckar.1897.html

Hur vet du om du bör digitalisera ditt företag?

Det finns vissa tecken som tyder på att det är dags att digitalisera ditt företag.

 • Du vill göra kundupplevelsen automatiserad och effektiv. Dålig samordning mellan olika steg som kunden genomför leder ofta till dålig användarupplevelse. Dessa problem löser en digitalisering effektivt.
 • Du vet inte hur du ska få företaget att växa i framtiden. I detta avseende är digital transformation oundvikligt.
 • Du behöver öka effektiviteten. En större avkastning på investeringarna skulle vara önskvärt.
 • Du vet inte hur du ska införskaffa och hantera data för att få ut mer av den.
 • Din webbplats är föråldrad och utför inte längre sina funktioner.
 • Kalkylark är din förstahandslösning på de flesta problemen.
 • Du lägger alldeles för mycket tid på e-post, eller i värsta fall post. 

Om du känner igen dig i ovanstående, så tveka inte att att börja tänka att du ska börja sondera terrängen vilka IT verktyg som kan vara bäst att börja med i ditt företag.

Digitaliseringsstrategi

En digitalisering av ditt företag är i de flesta fall helt enkelt oundvikligt för att hänga med i utvecklingen. Att följa en digitaliseringsstrategi är viktigt för att tillgodose företagets behov och samtidigt hjälpa er att uppnå verkliga resulat.

Följande trestegsprocess är ett enkelt sätt för ditt företag att anpassa sig till digital teknik.

 • Det första steget är att ha en vision. Du måste veta vad du vill uppnå med digitaliseringen. Innan du når detta mål måste du gå igenom olika former av teknik och digitalisering. Du måste hitta det arbetssätt som bäst passar dig och ditt företag. Hur moget ditt företag är för att bli digitaliserat är också en faktor att tänka på när du sätter dina mål.
 • Det andra steget är att flytta digitaliseringen till en operativ nivå. Det handlar om att ta hjälp av all slags expertis du har till ditt förfogande och att involvera alla avdelningar i företaget.
 • Implementering av strategin är det sista steget. Digitaliseringen bör vara nära samordnad med den pågående och kommande utvecklingen av företaget
 • Avslutningsvis om du behöver hjälp tveka inte att ta hjälp!

Digitaliseringsprocessen – hur kommer man igång?

När det gäller digitalisering är det största misstaget du kan göra att inte göra någonting alls. Men hur du väljer att börja din digitaliseringsresa spelar stor roll.

I det hela är det bästa att börja i mindre skala med det som är mest kritiskt och som dina kunder efterfrågar. Det kan vara att automatisera dina ekonomiprocesser eller något annat av betydelse.

Hur börjar man digitalisera?

 • Ta reda på vad en digital transformation skulle betyda för ditt företag. Hoppa inte över det här steget, hur små dina mål än är. Detta steg innebär också att du måste identifiera vilka former av digitalisering som verkligen kommer att göra en skillnad för din organisation. Du måste veta VARFÖR du vill digitalisera.
 • Gör digital transformation till en prioritet och se till att den fortsätter vara det.
 • Se till att ledningen har förstått poängen med digitalisering.
 • Sätt ihop ett team som ska jobba specifikt med digitalisering.
 • Lär dig vad dina användare vill ha och skapa en plan för en förbättrad användarupplevelse.
 • Se till att din digitalisering resulterar i en bättre användarupplevelse.

Avslutningsvis är det bra jobba med ständig utveckling och att It är en process som ni jobbar aktivt med hela tiden

Hur ser en typisk digitaliseringsprocess ut?

Faktum är att många företag bara råkar på en lösning som visar sig kunna hjälpa dem att lösa ett problem som de dragits med under en längre tid. Ju enklare det blir att implementera dessa lösningar, desto mer troligt är det att företagen vill fortsätta med digitaliseringen.

När dessa lösningar väl finns på plats och när de första resultaten börjar visa sig kommer det vara oundvikligt att inte fortsätta med digitaliseringen. Ett bra första intryck gör företag mer öppna för ytterligare digitalisering.

Hur mäter man digitalisering?

Digitalisering mäts genom så kallade Key Performance Indicators (KPI). KPI:er är en beskrivning av de framgångskriterier som är mest avgörande för ett företags framgång och här kan företagen samtidigt skapa egna skräddarsydda versioner.

Några populära KPI:er är:

 • Användning. Hur många av dina anställda använder lösningarna som introduceras genom digitalisering? Om så många som 90 % av de anställda använder de nya lösningarna är digitaliseringen med all sannolikhet framgångsrik.
 • Detaljerad bild av användningen. Hur använder era användare de digitala verktygen? Vilka funktioner används för lite? Vilka är de konkreta fördelarna med denna användning?
 • Antalet processer som utförs på dina digitala verktyg. Detta ger dig en bra uppfattning om hur användbart detta är för ditt företag.
  Ändringar i produktiviteten som uppkommit på grund av dina digitala verktyg.
  Intäktsökningar som kan hänföras till användningen av digitala verktyg.

Sammanfattningsvis: Börja se digitalisering som en hjälp för dig och ditt företag. Börja i liten skala. Börja med de områden som är mest kritiska. Det är bättre att börja och sedan ta bit för bit. Om du känner att du behöver hjälp så är du välkommen att kontakta mig på Digihelp AB.

Om du vill ha hjälp kontakta

Digihelp AB

Ulrika Andreasen

Tel 070-6366814

E-post: ulrika@digihelp.se

Fler händelser