Vad är RPA?

19 maj 2022
Vad är RPA

 

RPA efterliknar mänskliga beteenden i datorn och är byggt på befintligt användargränssnitt. Processer som har tydlig affärslogik, är standardiserade och har strukturerad och digital data går att automatiseras med hjälp av RPA.

RPA-roboten arbetar alltid enligt gällande säkerhetsstandarder och känslig data kan krypteras eller inte sparas. Organisationer behåller på så sätt kontroll över robotens arbete, roboten kan endast göra det den blir programmerad till.
 

Fördelar med RPA

✔️ Spara tid och jobba mer effektivt

✔️ Nöjdare medarbetare

✔️ Bättre service och kortade ledtider

✔️ Bättre kvalitet i processerna

✔️ Standardisering och kontroll av arbetsflöden
 

RPA – vilka processer kan man automatisera?

De processer som är bäst lämpade för automation är sådana av manuell och repetitiv karaktär, det vill säga att det finns ett visst regelverk som ska följas med många återkommande och tidskrävande administrativa arbetsuppgifter.
 

Exempel på automatiserade ekonomiprocesser
 • Leverantörsfakturor
 • Kontroll av e-fakturor
 • Ekonomiska avstämning
 • Fakturakontering
 • Månadsbokslut
 • Matchning av fakturor
 • Redovisningsorder
 • Skapa och avsluta projekt i ekonomisystem
 •  

Exempel på orderhantering
 • Kontrakthantering
 • Planera prognoser
 • Hantering av inköpsrekvisitioner
 • Registrering av kontrakt
 • Hantering/registrering av frakt- och följesedlar
 •  

Exempel på HR-processer
 • Hantering av anställningsavtal/onboarding
 • Lönehantering
 • Föra över löner till pensionssystem

Fler händelser