Dataskyddspolicy

GDPR

GDPR

Det är viktigt för oss på Digihelp Sverige AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar din personliga information. Därför är vi öppna för hur vi samlar in, bearbetar och delar den information vi sparar med oss.

Vårt mål är att skapa så bra erfarenhet som möjligt för dig som kund / kund hos oss.

Vad är GDPR?

Den 25 maj 2018 träder den nya europeiska dataskyddsförordningen, ”The General Data Descriptive Ordinance (GDPR)” i kraft. Denna förordning kommer att genomföras i alla lokala dataskyddslagar i hela EU och EES-regionen. Den kommer att tillämpas på alla företag som säljer och lagrar personuppgifter om medborgare i Europa, inklusive företag på andra kontinenter. Det ger medborgare i EU och EES större kontroll över sina personuppgifter och säkerställer att informationen skyddas i hela Europa.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Kundinformation: Kundinformation är sådan information som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, Dessutom behandlar vi också annan information som du gav i dina kontakter med oss för att ge dig bästa möjliga service.

Vad använder vi dina data för?

Enligt gällande dataskyddsbestämmelser får personuppgifter endast samlas in för ”specifika, uttryckliga och legitima ändamål.” Personuppgifter får inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa syften. Dessutom behövs det stöd i dataskyddsregler för att hantera personuppgifter, sådant stöd kallas en rättslig grund. För att vi ska kunna behandla din personliga information lagligt är det nödvändigt att en av följande grunder är uppfyllda:

1. är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig, Användning av dina uppgifter

2. Användning av dina uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla en laglig skyldighet som vi har (det vill säga om vi har en laglig skyldighet att göra något enligt en annan lag);

3. är nödvändigt för de berättigade intressena hos Digihelp Sverige AB och användningen av din information om att dina intressen när det gäller att skydda dina personuppgifter inte väger tyngre (intresseavvägning) eller i specifika fall efter att du har gett ditt samtycke till den specifika behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig måste vi behandla och hantera din personliga information. Följande är exempel på syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter och för vilken rättslig grund vi gör detta.

Digihelp Sverige AB
Ulrika Andreasen
(+46) 0706366814
E: info@digihelp.se
www.digihelp.se

Leverans av tjänster

Ändamål:
Vi behandlar din personliga information i den utsträckning vi behöver identifiera dig som vår kund eller användare för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig om leverans av tjänster.

Vi behandlar också din personliga information för vår administration och fakturering av tjänster, för kreditupplysningsändamål, för att hantera support, service, för att hjälpa dig i frågor om din tjänst eller avtal när du kontaktar oss och för att försvara våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt till vårt avtal med dig.

Hur samlar vi in dina data?

Vi samlar in information när du blir kund hos oss och förser oss med information. Vi samlar också in information när du kommunicerar med oss.

Hur långt sparas data?

Vi sparar aldrig personlig information utöver vad vi behöver. Uppgifterna vi samlar in och genererar när vi använder våra tjänster behandlas för olika ändamål. Därför sparas de också under olika tidsperioder beroende på deras användning och våra juridiska skyldigheter.

  1. Om vi inte specificerar något annat nedan, kommer vi att spara det mesta av din kund- / klientinformation så länge du är vår kund. När avtalet har avslutats raderas de (eller anonymiseras) efter högst tolv månader, förutom om vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (till exempel enligt redovisningslagen).
  2. Vi kommer att spara din trafikinformation för att hantera fakturering i allmänhet tills vårt krav betalas eller begränsning påbörjas och det inte längre är lagligt möjligt att invända mot fakturering. I händelse av en obetald faktura lagras uppgifterna tills kravet löses. När fakturan betalas raderas uppgifterna efter 18 månader, förutom den information som krävs för att uppfylla lagkrav enligt bokföringslagen.
  3. Kreditinformationsinformation raderas efter högst tre månader från hämtningen.
  4. Fallhistorik från supportärenden raderas efter att du inte längre är kund hos oss och vill inte fortsätta med våra tjänster.
  5. För att kunna administrera och erbjuda dig den bästa tjänsten lagras din information i kontakt med oss under hela din kontraktsperiod eller så länge du är vår kund.
  6. Den information vi har på grund av en laglig skyldighet sparas så länge som tillämplig lag kräver.