Digihelp och Lindesbergs kommun utvecklar landsbygden!

04 okt 2022
Utvecklingsmotorer Lindesbergs kommun

Nytt spännande uppdrag – Kartläggning och behovsanalys av mikro och småföretag i Lindesbergs kommuns landsbygder! Under tre etapper hjälper jag kommunen att stärka sina Servicepunkter i kommunen genom att:

Genomföra en kartläggning – dvs vad är det för företag och hur ser de ut? Vilka branscher, omsättning, lokalisering m.m.
Behovsanalys – Hur ser företagen på digitalisering, var befinner de sig i sitt digitaliseringsarbete och vilka stöd skulle kunna ta dem framåt?

Kravspecifikation – Kan vi förstärka Lindesbergs kommuns arbete med Servicepunkter genom att skapa en plats där även företagare samlas – så, för att möta behoven de har för att ta sig vidare med sin digitalisering, hur behöver en sådan plats se ut och vilka stödfunktioner/aktörer måste hitta dit?

Massa nya perspektiv och kunskaper att inhämta på landsbygderna, inte bara i Lindesberg utan i Sverige tror jag! Ska bli kul att bidra i ett arbete där man verkar på väldigt lokal nivå. Hur tror du det ser ut för små och mikroföretag runt om på landsbygden där du bor?

#Digihelp #Lindesbergskommun #Utvecklarlandsbygden

Fler händelser